Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Polish :: Lesson 61 Shopping: A sale

Vocabulary

I am looking for a necklace
Szukam naszyjnika
Are there any sales?
Czy macie wyprzedaż?
I am going to pay cash
Będę płacić gotówką
Can you hold it for me?
Czy mogę prosić o przytrzymanie tego dla mnie?
Do you accept credit cards?
Czy akceptujecie karty kredytowe?
I would like to exchange this
Chciałbym to wymienić
Can I return it?
Czy mogę go zwrócić?
Open
Otwarte
Closed
Zamknięte
Closed for lunch
Zamknięte – przerwa obiadowa
Receipt
Paragon
Defective
Wadliwy
Broken
Uszkodzony
Exit
Wyjście
Entrance
Wejście
Sales person
Sprzedawca
What time will the store close?
O której godzinie zamykacie?
Sales person (female)
Sprzedawczyni