Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Polish :: Lesson 54 Around town: At the bar

Vocabulary

Can I buy you a drink?
Czy mogę ci kupić drinka?
Is there an admission charge?
Czy jest opłata wstępu?
A beer, please
Piwo, proszę
I would like a glass of red wine
Chciałbym kieliszek czerwonego wina
What type of beer?
Jaki rodzaj piwa?
White wine
Białe wino
I need a drink
Muszę się napić
Would you like to dance?
Chcesz zatańczyć?
Yes, I want to dance
Tak, chcę tańczyć
I don’t want to dance
Nie chcę tańczyć
I am worried
Martwię się
I can’t find my dad
Nie mogę znaleźć mojego taty
I am lost
Zgubiłem się
Please wait for me
Poczekaj na mnie
I need the police
Potrzebuje pomocy policji
Help!
Pomocy!