Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Polish :: Lesson 53 Around town: On the street

Vocabulary

Street
Ulica
Intersection
Skrzyżowanie
Traffic sign
Znak drogowy
Corner
Róg
Streetlight
Światła uliczne
Traffic light
Sygnalizacja świetlna
Pedestrian
Pieszy
Avenue
Aleja
Crosswalk
Przejście dla pieszych
Sidewalk
Chodnik
Toilets
Toalety
Bathroom
Łazienka