Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Polish :: Lesson 52 Around town: Where is?

Vocabulary

Where is the bus stop?
Gdzie jest przystanek autobusowy?
What is the next stop?
Jaki jest następny przystanek?
Is this my stop?
Czy to mój przystanek?
Excuse me, I need to get off here
Przepraszam, muszę wysiąść na tym przystanku
Where is the museum?
Gdzie jest muzeum?
Public telephone
Automat telefoniczny
Is there a phone directory?
Czy jest książka telefoniczna?
Do you sell magazines in English?
Czy można u Państwa kupić czasopisma w języku angielskim?
What time does the movie start?
O której rozpoczyna się seans?
I would like four tickets please
Poproszę cztery bilety
Is the movie in English?
Czy ten film jest w języku angielskim?
Popcorn
Popcorn
Where can I find a pharmacy?
Gdzie znajdę aptekę?
Downtown
Śródmieście