Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Polish :: Lesson 28 Time: Appointments

Vocabulary

What day?
Którego dnia?
What month?
Którego miesiąca?
When?
Kiedy?
When is your appointment?
Kiedy masz termin spotkania?
Afterward
Potem
Wake me up at 8
Obudź mnie o 8
Always
Zawsze
Can we talk about it tomorrow?
Czy możemy porozmawiać o tym jutro?
Before
Przed
Early
Wcześnie
Later
Później
Many times
Wiele razy
Never
Nigdy
Now
Teraz
Once
Raz
Sometimes
Czasami
Soon
Wkrótce