Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Polish :: Lesson 23 People: Friends

Vocabulary

Neighbor
Sąsiad
Neighbor (female)
Sąsiadka
Friend
Przyjaciel
Friend (female)
Przyjaciółka
Are you married?
Czy jesteś mężatką?
How long have you been married?
Jak długo jesteście małżeństwem?
Is she your girlfriend?
Czy ona jest twoją dziewczyną?
Is he your boyfriend?
Czy on jest twoim chłopakiem?