Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Polish :: Lesson 17 Directions: Down the hall

Vocabulary

Straight ahead
Prosto
In the back
Za
To the front
Przed
Inside
Wewnątrz
Outside
Na zewnątrz
Here
Tutaj
There
Tam
Along the wall
Wzdłuż ściany
Near
Blisko
Around the corner
Za rogiem
Far
Daleko
At the desk
Przy biurku
In the line
Równolegle do
Downstairs
Na dole
Upstairs
Na górze
Down the hall
Wzdłuż korytarza