Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Polish :: Lesson 16 Directions: Come here

Vocabulary

Just a moment
Chwileczkę
Just a moment, please
Chwilkę
Wait here
Poczekaj tutaj
Wait here, please
Proszę tu poczekać
Follow me
Idź za mną
Follow me, please
Proszę iść za mną
Come with me, please
Proszę pójść ze mną
She will help you
Ona ci pomoże
Come in
Wejdź
Please come in
Proszę wejść
Sit down
Proszę usiąść
Come here
Chodź tutaj
Show me
Pokaż mi
Show me please
Proszę mi pokazać