Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Polish :: Lesson 14 Numbers: 100 through 1000

Vocabulary

100
Sto
200
Dwieście
300
Trzysta
400
Czterysta
500
Pięćset
600
Sześćset
700
Siedemset
800
Osiemset
900
Dziewięćset
1000
Tysiąc