Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Polish :: Lesson 13 Numbers: 10 through 100

Vocabulary

10
Dziesięć
20
Dwadzieścia
30
Trzydzieści
40
Czterdzieści
50
Pięćdziesiąt
60
Sześćdziesiąt
70
Siedemdziesiąt
80
Osiemdziesiąt
90
Dziewięćdziesiąt
100
Sto