Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Polish :: Lesson 11 Numbers: 11 through 20

Vocabulary

11
Jedenaście
12
Dwanaście
13
Trzynaście
14
Czternaście
15
Piętnaście
16
Szesnaście
17
Siedemnaście
18
Osiemnaście
19
Dziewiętnaście
20
Dwadzieścia