Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Polish :: Lesson 10 Numbers: 0 through 10

Vocabulary

Numbers
Liczby
1
Jeden
2
Dwa
3
Trzy
4
Cztery
5
Pięć
6
Sześć
7
Siedem
8
Osiem
9
Dziewięć
10
Dziesięć