Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Polish :: Lesson 9 Start: Expressions

Vocabulary

By the way
Przy okazji
At least
Wreszcie
Finally
W końcu
However
Jednak
Therefore
Zatem
Don't worry
Nie martw się
That depends
To zależy od
I am sorry
Przykro mi
Right now
Już
I don’t know
Nie wiem
Like this
W ten sposób