Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Turkish :: Lesson 61 Shopping: A sale

Vocabulary

I am looking for a necklace
Kolye arıyorum
Are there any sales?
İndirim var mı?
I am going to pay cash
Ödememi nakit yapacağım
Can you hold it for me?
Bunu benim için tutabilir misin?
Do you accept credit cards?
Kredi kartı kabul ediyor musunuz?
I would like to exchange this
Bunu değiştirmek istiyorum
Can I return it?
Bunu iade edebilir miyim?
Open
Açık
Closed
Kapalı
Closed for lunch
Öğle yemeği arasında kapalı
Receipt
Makbuz
Defective
Kusurlu
Broken
Arızalı
Exit
Çıkış
Entrance
Giriş
Sales person
Satış elemanı
What time will the store close?
Mağaza saat kaçta kapanıyor?