English Turkish Lesson 28 Vocabulary lesson

Turkish :: Lesson 28. Time: Appointments

loading

Vocabulary :: Turkish English

Hangi gün?
What day?
Hangi ay?
What month?
Ne zaman?
When?
Randevun ne zaman?
When is your appointment?
Beni 8’de uyandır
Wake me up at 8
Bunu yarın konuşabilir miyiz?
Can we talk about it tomorrow?
Sonra
Afterward
Daima
Always
Önce
Before
Erken
Early
Sonra
Later
Birçok kez
Many times
Asla
Never
Şimdi
Now
Bir kere
Once
Bazen
Sometimes
Yakında
Soon