English Turkish Lesson 18 Vocabulary lesson

Turkish :: Lesson 18. Directions: Where?

loading

Vocabulary :: Turkish English

Arkasında
In back of
Önünde
In front of
Yanında
Beside
Sağdaki ilk kapı
First door on the right
Dördüncü ışıklarda sağa dön
At the fourth light turn right
Beni anlıyor musun?
Do you understand me?
Kuzey
North
Batı
West
Güney
South
Doğu
East
Sağa
To the right
Sola
To the left
Asansör var mı?
Is there an elevator?
Merdivenler nerede?
Where are the stairs?
Hangi yönde?
In which direction?
Soldan ikinci kapı
Second door on the left
Köşeden sola dön
At the corner turn left