Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Turkish :: Lesson 3 Start: Speak slower

Vocabulary

Speak slowly
Yavaş konuş
I don't understand
Anlamıyorum
Do you understand?
Anlıyor musun?
Sure
Tabii
Repeat, please
Tekrar et, lütfen
Again
Tekrar
Word by word
Kelimesi kelimesine
Slowly
Yavaş yavaş
How do you say?
Nasıl diyorsunuz?
What does it mean?
Bu ne anlama geliyor?
What did you say?
Ne dedin?
Do you have a question?
Bir sorun var mı?