Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Not feeling well

Vocabulary

I think I have a cold.
Ik denk dat ik verkouden ben.
I have a runny nose.
Ik heb een loopneus.
Are there aspirines in the house?
Zijn er asperines in huis?
You should use tissues instead of a handkerchief.
Je zou tissues moeten gebruiken in plaats van een zakdoek.
I have a headache and my muscles are aching too.
Ik heb hoofdpijn en mijn spieren doen ook zeer
Do you have a normal body temprature?
Heb je een normale lichaamstemperatuur?
I don't feel well enough to get out of bed.
Ik voel mij niet goed genoeg om uit bed te komen.
Can you please get me a nose spray?
Wil je alsjeblieft een neusspray voor mij halen?
Shall I consult a general practitioner?
Zal ik een huisarts raadplegen?
You need to drink lots of water.
Je moet veel water drinken.
Citrus fruits contain lots of vitamine C.
Citrusvruchten bevatten veel vitamine C.
Do you really feel ill?
Voel je je echt ziek?
Are these symptomes of the flu?
Zijn dit griepsymptomen?
I'll tell your manager that you're not feeling well.
Ik zal je manager zeggen dat je je niet lekker voelt.
We should go to the pharmacist.
We zouden naar de apotheek moeten gaan.
I feel so much better now.
Ik voel mij zoveel beter nu.
I looks like I'm completely cured.
Het lijkt erop dat ik geheel genezen ben.