Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

At the hairdressers

Vocabulary

Welcome to our hairsalon!
Welkom in onze (kap)salon!
Perhaps you’d like a cup of coffee or tea?
Wilt u misschien een kopje koffie of thee?
What kind of treatment would you like?
Wat voor behandeling wilt u hebben?
A shorter haircut would suit you better.
Een korter kapsel zou u beter staan.
I just want to have a shampoo and a haircut.
Ik wil het alleen laten wassen en knippen.
Can someone tidy this salon please?
Kan iemand alsjeblieft deze salon opruimen?
This is the best hairdresser in Amsterdam.
Dit is de beste kapper in Amsterdam.
What beautiful long hair you have!
Wat heeft u prachtig lang haar!
I would like to have darker hair combined with highlights.
Ik wil graag donkerder haar gecombineerd met highlights.
I would like you to straighten my frizzy hair.
Ik wil graag dat mijn haar ontkroesd wordt.
This really is a suitable hairstyle for you.
Dit is echt een geschikt kapsel voor u.
Would you like to have your hair coloured?
Wilt u uw haar laten verven?
Our hairproducts contain no chemicals whatsoever.
Onze haarproducten bevatten absoluut geen chemicaliën.
Can you cut and style this lady’s hair?
Kan jij het haar van deze mevrouw knippen en stylen?
I would like to have a perm.
Ik wil graag een permanent.
You have lovely natural curls.
U heeft mooie natuurlijke krullen.
This shampoo and conditioner are specially designed for your type of hair.
Deze shampoo en conditioner zijn speciaal geschikt voor uw haartype.
Do you have a sensitive scalp?
Heeft u een gevoelige hoofdhuid?
Would you like to make an appointment?
Wilt u een afspraak maken?
Let me get you a clean towel.
Laat mij een schone handdoek voor u pakken.
We're able to see you now.
We kunnen u nu van dienst zijn.
How would you like me to cut it?
Hoe wilt u dat ik het knip?
Just a trim, please.
Alleen wat bijknippen, graag.
How short would you like it?
Hoe kort wilt u het hebben?
Would you like it blow-dried?
Wilt u het geföhnd hebben?
I can trim your moustache if you like.
Ik kan uw snor bijknippen als u dat wilt.
I can apply some gel, wax or hairspray.
Ik kan wat gel, wax of haarspray aanbrengen.
How much would that be?
Hoeveel gaat dat kosten?
Maybe you have a sensitive scalp.
Misschien heeft u een gevoelige hoofdhuid.