Ελληνικά Κινέζικα μάθημα 109 Μάθημα λεξιλόγιου

Κινέζικα :: μάθημα 109. Υπολογιστής: Ορολογία

loading

λεξιλόγιο :: Κινέζικα Ελληνικά

liú yán bĕn 留言本
Βιβλίο Επισκεπτών
gòu wù chē 购物车
Καλάθι αγορών
xīn wén zŭ 新闻组
Ομάδα ειδήσεων
dìng yuè 订阅
Εγγραφή
fā chū duăn xìn 发出短信
Εξερχόμενα μηνύματα
jiā mì yóu jiàn 加密邮件
Κρυπτογραφημένα μηνύματα
fā jiàn xiāng 发件箱
Σταλμένα
yĭ shān chú yóu jiàn 已删除邮件
Διαγραμμένα μηνύματα
shōu jiàn xiāng 收件箱
Εισερχόμενα
dāi fā yóu jiàn 待发邮件
Εξερχόμενα