Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Κινεζικά :: μάθημα 109 Υπολογιστής: Ορολογία

Λεξιλόγιο

Βιβλίο Επισκεπτών
liú yán bĕn 留言本
Καλάθι αγορών
gòu wù chē 购物车
Ομάδα ειδήσεων
xīn wén zŭ 新闻组
Εγγραφή
dìng yuè 订阅
Εξερχόμενα μηνύματα
fā chū duăn xìn 发出短信
Κρυπτογραφημένα μηνύματα
jiā mì yóu jiàn 加密邮件
Σταλμένα
fā jiàn xiāng 发件箱
Διαγραμμένα μηνύματα
yĭ shān chú yóu jiàn 已删除邮件
Εισερχόμενα
shōu jiàn xiāng 收件箱
Εξερχόμενα
dāi fā yóu jiàn 待发邮件