Ελληνικά Κινέζικα μάθημα 108 Μάθημα λεξιλόγιου

Κινέζικα :: μάθημα 108. Υπολογιστής: Όροι Email

loading

λεξιλόγιο :: Κινέζικα Ελληνικά

zì dòng huàn xíng 自动换行
Αναδίπλωση λέξεων
wăng luò kōng jiān 网络空间
Κυβερνοχώρος
diàn zĭ yóu xiāng dì zhĭ 电子邮箱地址
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
tōng xùn lù 通讯录
Το βιβλίο διευθύνσεων
shōu jiàn rén 收件人
Παραλήπτης
lā jī yóu jiàn 垃圾邮件
Ανεπιθύματα e-mail
huí fù quán bù 回复全部
Απάντηση σε όλους
fù jiàn 附件
Συνημμένα αρχεία
tiē fù shŭ 贴,附属
Επισυνάψτε
zhŭ tí 主题
Θέμα