Ελληνικά Κινέζικα μάθημα 105 Μάθημα λεξιλόγιου

Κινέζικα :: μάθημα 105. Απασχόληση: Όροι πλοήγησης

loading

λεξιλόγιο :: Κινέζικα Ελληνικά

făn huí 返回
Πίσω
xiàng qián 向前
Προς τα εμπρός
băo cún 保存
Αποθήκευση
liú lăn 浏览
Σερφάρετε
xià zăi 下载
Λήψη
yùn xíng 运行
Εκτελέστε
diăn jī 点击
Κλικ
tuō dòng 拖动
Σύρετε
tuì chū 退出
Πτώση
zuì xīn de 最新的
Ενημέρωση
gēng xīn 更新
Ενημέρωση
xià lā cài dān 下拉菜单
Πτυσσόμενο μενού
tíng zhĭ 停止
Σταματήστε