Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Κινεζικά :: μάθημα 104 Απασχόληση: Surfing στο διαδίκτυο

Λεξιλόγιο

Αρχική Σελίδα
zhŭ yè 主页
Ανέβασε
shàng chuán 上传
Επιλέξτε
xuăn zé 选择
Ντοσιέ
wén jiàn jiā 文件夹
Γραμμή εργαλείων
gōng jù lán 工具栏
Πάω πίσω
hòu tuì 后退
Πλάγια γραμμή (/)
xié xiàn 斜线
Άνω και κάτω τελεία (:)
mào hào 冒号