Ελληνικά Κινέζικα μάθημα 104 Μάθημα λεξιλόγιου

Κινέζικα :: μάθημα 104. Απασχόληση: Surfing στο διαδίκτυο

loading

λεξιλόγιο :: Κινέζικα Ελληνικά

zhŭ yè 主页
Αρχική Σελίδα
shàng chuán 上传
Ανέβασε
xuăn zé 选择
Επιλέξτε
wén jiàn jiā 文件夹
Ντοσιέ
gōng jù lán 工具栏
Γραμμή εργαλείων
hòu tuì 后退
Πάω πίσω
xié xiàn 斜线
Πλάγια γραμμή (/)
mào hào 冒号
Άνω και κάτω τελεία (:)