Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Κινεζικά :: μάθημα 103 Απασχόληση: Χρήση του Διαδικτύου

Λεξιλόγιο

Διαδίκτυο
hù lián wăng 互联网
Σύνδεσμος
liàn jiē 链接
Υπερ-σύνδεσμος
chāo liàn jiē 超链接
Φορέας παροχής υπηρεσιών διαδικτύου
hù lián wăng fú wù tí gōng shāng 互联网服务提供商
Δίκτυο
wăng luò 网络
Ιστότοπος
wăng zhàn 网站
Ιστοσελίδα
wăng yè 网页
Διεύθυνση ιστοσελίδας (URL)
wăng zhĭ 网址
Ασφαλή ιστοσελίδα
ān quán web zhàn diăn 安全web站点
Πρόγραμμα περιήγησης
liú lăn qì 浏览器
Μηχανή αναζήτησης
sōu suŏ yĭn qíng 搜索引擎
Ασφαλής διακομιστής
ān quán fú wù qì 安全服务器