Ελληνικά Κινέζικα μάθημα 103 Μάθημα λεξιλόγιου

Κινέζικα :: μάθημα 103. Απασχόληση: Χρήση του Διαδικτύου

loading

λεξιλόγιο :: Κινέζικα Ελληνικά

hù lián wăng 互联网
Διαδίκτυο
liàn jiē 链接
Σύνδεσμος
chāo liàn jiē 超链接
Υπερ-σύνδεσμος
hù lián wăng fú wù tí gōng shāng 互联网服务提供商
Φορέας παροχής υπηρεσιών διαδικτύου
wăng luò 网络
Δίκτυο
wăng zhàn 网站
Ιστότοπος
wăng yè 网页
Ιστοσελίδα
wăng zhĭ 网址
Διεύθυνση ιστοσελίδας (URL)
ān quán web zhàn diăn 安全web站点
Ασφαλή ιστοσελίδα
liú lăn qì 浏览器
Πρόγραμμα περιήγησης
sōu suŏ yĭn qíng 搜索引擎
Μηχανή αναζήτησης
ān quán fú wù qì 安全服务器
Ασφαλής διακομιστής