Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Κινεζικά :: μάθημα 102 Απασχόληση: Ψάχνω για εργασία

Λεξιλόγιο

Έχετε μια άδεια εργασίας;
nĭ yŏu gōng kă mā 你有工卡吗?
Έχω άδεια εργασίας
wŏ yŏu gōng kă 我有工卡
Δεν έχω άδεια εργασίας
wŏ méi yŏu gōng kă 我没有工卡
Πότε μπορείτε να αρχίσετε;
nĭ shén me shí hou kĕ yĭ lái shàng bān 你什么时候可以来上班?
Πληρώνω δέκα δολάρια την ώρα
Mĕi yuán yī xiăo shí 10美元一小时
Θα σας πληρώνω εβδομαδιαία
wŏ mĕi gè xīng qī fù xīn shuĭ 我每个星期付薪水
Ανά μήνα
mĕi gè yuè 每个月
Να είστε εδώ στις 8:00 π.μ.
zăo shang diăn dào zhè lĭ 早上8点到这里
Η εργασία τελειώνει στις 4:30
sì diăn sān shí xià bān 4:30下班
Έχετε ρεπό τα Σάββατα και τις Κυριακές
nĭ zhōu liù zhōu rì bù yòng shàng bān 你周六周日不用上班
Θα φοράτε στολή
nĭ xū yào chuān zhì fú 你需要穿制服
Έτσι το κάνετε
xiàng zhè yàng zuò 像这样做