Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Κινεζικά :: μάθημα 101 Απασχόληση: Αίτηση για εργασία

Λεξιλόγιο

Ψάχνω για δουλειά
wŏ zhèng zài zhăo gōng zuò 我正在找工作
Μπορώ να δω το βιογραφικό σας;
wŏ kĕ yĭ kān nĭ de jiăn lì mā 我可以看你的简历吗?
Ορίστε το βιογραφικό μου
zhè shì wŏ de jiăn lì 这是我的简历
Μπορώ να επικοινωνήσω με άτομα για συστάσεις;
wŏ kĕ yĭ lián xì zhè xiē tuī jiàn rén mā 我可以联系这些推荐人吗?
Ορίστε οι συστάσεις μου
zhè shì wŏ tuī jiàn rén de liè biăo 这是我推荐人的列表
Πόση εμπειρία έχετε;
nĭ yŏu duō shăo jīng yàn 你有多少经验?
Πόσο καιρό έχετε εργαστεί σε αυτόν τον τομέα;
nĭ zài zhè ge lĭng yù gōng zuò duō jiŭ le 你在这个领域工作多久了?
3 χρόνια
sān nián 3年
Είμαι απόφοιτος λυκείου
wŏ shì gāo zhōng bì yè shēng 我是高中毕业生
Είμαι απόφοιτος κολεγίου
wŏ shì dà xué bì yè shēng 我是大学毕业生
Ψάχνω για εργασία μερικής απασχόλησης
wŏ zhèng zài zhăo jiān zhí 我正在找兼职
Θα ήθελα να εργαστώ σε εργασία πλήρους απασχόλησης
wŏ xiăng zhăo yī fèn quán rì de gōng zuò 我想找一份全日的工作
Παρέχετε ασφάλιση υγείας;
nĭ tí gōng yī liáo băo xiăn mā 你提供医疗保险吗?
Ναι, μετά από έξι μήνες εργασίας εδώ
shì de zài zhè lĭ gōng zuò liù gè yuè zhī hòu huì tí gōng 是的,在这里工作六个月之后会提供