Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Κινεζικά :: μάθημα 92 Διακοπές: Στην χώρα

Λεξιλόγιο

Εντός χώρας
zài xiāng jiān 在乡间
Πεδίο
mù chăng 牧场
Σιταποθήκη
gŭ cāng 谷仓
Αγρόκτημα
nóng chăng 农场
Αγρότης
nóng chăng zhŭ 农场主
Τρακτέρ
tuō lā jī 拖拉机
Ο ουρανός είναι όμορφος
tiān kōng hĕn mĕi 天空很美
Υπάρχουν τόσα πολλά αστέρια
tiān shàng yŏu hăo duō xīng xing 天上有好多星星
Έχει πανσέληνο
nà shi măn yuè 那是满月
Αγαπώ τον ήλιο
wŏ xĭ huan tài yáng 我喜欢太阳