Ελληνικά Κινέζικα μάθημα 92 Μάθημα λεξιλόγιου

Κινέζικα :: μάθημα 92. Διακοπές: Στην χώρα

loading

λεξιλόγιο :: Κινέζικα Ελληνικά

zài xiāng jiān 在乡间
Εντός χώρας
mù chăng 牧场
Πεδίο
gŭ cāng 谷仓
Σιταποθήκη
nóng chăng 农场
Αγρόκτημα
nóng chăng zhŭ 农场主
Αγρότης
tuō lā jī 拖拉机
Τρακτέρ
tiān kōng hĕn mĕi 天空很美
Ο ουρανός είναι όμορφος
tiān shàng yŏu hăo duō xīng xing 天上有好多星星
Υπάρχουν τόσα πολλά αστέρια
nà shi măn yuè 那是满月
Έχει πανσέληνο
wŏ xĭ huan tài yáng 我喜欢太阳
Αγαπώ τον ήλιο