Ελληνικά Κινέζικα μάθημα 43 Μάθημα λεξιλόγιου

Κινέζικα :: μάθημα 43. Ταξίδια: Πού είναι οι αποσκευές μου;

loading

λεξιλόγιο :: Κινέζικα Ελληνικά

xíng li lĭng qŭ chù 行李领取处
Περιοχή ανάκτησης αποσκευών
chuán sòng dài 传送带
Μεταφορική ταινία
xíng li chē 行李车
Καλάθι αποσκευών
qŭ xíng li de piào quàn 取行李的票券
Απόδειξη αποσκευών
xíng li yí shī 行李遗失
Χαμένες αποσκευές
shī wù zhāo lĭng 失物招领
Απωλεσθέντα
xíng li yuán 行李员
Πορτιέρης
diàn tī 电梯
Ασανσέρ
zì dòng rén xíng dào 自动人行道
Κυλιόμενος διάδρομο
rù kŏu 入口
Είσοδος
chū kŏu 出口
Έξοδος
huò bì duì huàn 货币兑换
Συνάλλαγμα
gōng gòng qì chē zhàn 公共汽车站
Στάση λεωφορείου
qì chē zū lìn 汽车租赁
Ενοικίαση αυτοκινήτων