Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Κινεζικά :: μάθημα 13 Αριθμοί: 10 έως 100

Λεξιλόγιο

Δέκα
shí 十
Είκοσι
èr shí 二十
Τριάντα
sān shí 三十
Σαράντα
sì shí 四十
Πενήντα
wŭ shí 五十
Εξήντα
liù shí 六十
Εβδομήντα
qī shí 七十
Ογδόντα
bā shí 八十
Ενενήντα
jiŭ shí 九十
Εκατό
yī bǎi 一百