Ελληνικά Κινέζικα μάθημα 13 Μάθημα λεξιλόγιου

Κινέζικα :: μάθημα 13. Αριθμοί: 10 έως 100

loading

λεξιλόγιο :: Κινέζικα Ελληνικά

shí 十
Δέκα
èr shí 二十
Είκοσι
sān shí 三十
Τριάντα
sì shí 四十
Σαράντα
wŭ shí 五十
Πενήντα
liù shí 六十
Εξήντα
qī shí 七十
Εβδομήντα
bā shí 八十
Ογδόντα
jiŭ shí 九十
Ενενήντα
yī bǎi 一百
Εκατό