Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Κινεζικά :: μάθημα 2 Έναρξη: Μιλάω λίγο

Λεξιλόγιο

Μιλάτε αγγλικά;
nĭ shuō yīng yŭ mā 你说英语吗?
Ναι, λίγο
shì de shuō yī diăn 是的,说一点
Ναί
shì 是
Όχι
bù shì 不是
Χαίρω πολύ
hĕn gāo xìng jiàn dào nĭ 很高兴见到你
Χαίρομαι που σε βλέπω
hĕn gāo xìng jiàn dào nĭ 很高兴见到你
Κος
xiān sheng 先生
Κυρία
nǚ shì 女士
Κα
xiăo jiè 小姐