Ελληνικά Κινέζικα μάθημα 2 Μάθημα λεξιλόγιου

Κινέζικα :: μάθημα 2. Έναρξη: Μιλάω λίγο

loading

λεξιλόγιο :: Κινέζικα Ελληνικά

nĭ shuō yīng yŭ mā 你说英语吗?
Μιλάτε αγγλικά;
shì de shuō yī diăn 是的,说一点
Ναι, λίγο
shì 是
Ναί
bù shì 不是
Όχι
hĕn gāo xìng jiàn dào nĭ 很高兴见到你
Χαίρω πολύ
hĕn gāo xìng jiàn dào nĭ 很高兴见到你
Χαίρομαι που σε βλέπω
xiān sheng 先生
Κος
nǚ shì 女士
Κυρία
xiăo jiè 小姐
Κα