Ελληνικά Αγγλικά μάθημα 109 Μάθημα λεξιλόγιου

Αγγλικά :: μάθημα 109. Υπολογιστής: Ορολογία

loading

λεξιλόγιο :: Αγγλικά Ελληνικά

Guest book
Βιβλίο Επισκεπτών
Shopping cart
Καλάθι αγορών
Newsgroup
Ομάδα ειδήσεων
Subscribe
Εγγραφή
Outgoing messages
Εξερχόμενα μηνύματα
Encrypted mail
Κρυπτογραφημένα μηνύματα
Sent box
Σταλμένα
Deleted messages
Διαγραμμένα μηνύματα
Inbox
Εισερχόμενα
Outbox
Εξερχόμενα