Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Αγγλικά :: μάθημα 108 Υπολογιστής: Όροι Email

Λεξιλόγιο

Αναδίπλωση λέξεων
Word wrap
Κυβερνοχώρος
Cyberspace
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Email address
Το βιβλίο διευθύνσεων
Address book
Παραλήπτης
Recipient
Ανεπιθύματα e-mail
Spam
Απάντηση σε όλους
Reply to all
Συνημμένα αρχεία
Attached files
Επισυνάψτε
Attach
Επικεφαλίδες μηνυμάτων
Message headings
Θέμα
Subject