Ελληνικά Αγγλικά μάθημα 107 Μάθημα λεξιλόγιου

Αγγλικά :: μάθημα 107. Υπολογιστής: Μέρη

loading

λεξιλόγιο :: Αγγλικά Ελληνικά

Keyboard
Πληκτρολόγιο
Button
Κουμπί
Laptop computer
Φορητός υπολογιστής
Modem
Μόντεμ
Mouse button
Πλήκτρο του ποντικιού
Mouse pad
Μαξιλαράκι για το ποντίκι
Mouse
Ποντίκι
Database
Βάση δεδομένων
Clipboard
Πρόχειρο