Ελληνικά Αγγλικά μάθημα 106 Μάθημα λεξιλόγιου

Αγγλικά :: μάθημα 106. Απασχόληση: Η καταχώρηση δεδομένων

loading

λεξιλόγιο :: Αγγλικά Ελληνικά

Bold (text)
Έντονο (κείμενο)
Template
Περίγραμμα
Preferences
Προτιμήσεις
Check the box
Επιλέξτε το πλαίσιο
File transfer
Η μεταφορά αρχείων
Log on
Συνδεθείτε
Keyword
Λέξη-κλειδί για
User name
Όνομα χρήστη
Password
Κωδικός
Digital signature
Ψηφιακή υπογραφή
Public domain
Δημόσιος τομέας
Bandwidth
Εύρος ζώνης
Banner
Πανό
Icon
Εικονίδιο
Frequently asked questions
Συχνές ερωτήσεις