Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Αγγλικά :: μάθημα 106 Απασχόληση: Η καταχώρηση δεδομένων

Λεξιλόγιο

Έντονο (κείμενο)
Bold (text)
Περίγραμμα
Template
Προτιμήσεις
Preferences
Επιλέξτε το πλαίσιο
Check the box
Η μεταφορά αρχείων
File transfer
Συνδεθείτε
Log on
Λέξη-κλειδί για
Keyword
Όνομα χρήστη
User name
Κωδικός
Password
Ψηφιακή υπογραφή
Digital signature
Δημόσιος τομέας
Public domain
Εύρος ζώνης
Bandwidth
Πανό
Banner
Εικονίδιο
Icon
Συχνές ερωτήσεις
Frequently asked questions