Ελληνικά Αγγλικά μάθημα 105 Μάθημα λεξιλόγιου

Αγγλικά :: μάθημα 105. Απασχόληση: Όροι πλοήγησης

loading

λεξιλόγιο :: Αγγλικά Ελληνικά

Back
Πίσω
Forward
Προς τα εμπρός
Save
Αποθήκευση
Surf (web)
Σερφάρετε
Download
Λήψη
Run (execute)
Εκτελέστε
Click
Κλικ
Drag
Σύρετε
Drop
Πτώση
Updated
Ενημέρωση
Update
Ενημέρωση
Drop down menu
Πτυσσόμενο μενού
Stop
Σταματήστε

Περισσότερα Αγγλικά

μάθημα 106. Απασχόληση: Η καταχώρηση δεδομένων μάθημα 107. Υπολογιστής: Μέρη μάθημα 108. Υπολογιστής: Όροι Email μάθημα 109. Υπολογιστής: Ορολογία μάθημα 1. Έναρξη: Γειά σας μάθημα 2. Έναρξη: Μιλάω λίγο μάθημα 3. Έναρξη: Μίλα πιο αργά μάθημα 4. Έναρξη: Παρακαλώ και σας ευχαριστώ μάθημα 5. Έναρξη: Αντωνυμίες μάθημα 6. Έναρξη: Σύντομες ερωτήσεις μάθημα 7. Έναρξη: Είμαι μάθημα 8. Έναρξη: Για παράδειγμα, μάθημα 9. Έναρξη: Εκφράσεις μάθημα 10. Αριθμοί: 0 έως 10 μάθημα 11. Αριθμοί: 11 έως 20 μάθημα 12. Αριθμοί: 21 έως 30 μάθημα 13. Αριθμοί: 10 έως 100 μάθημα 14. Αριθμοί: 100 έως το 1000 μάθημα 15. Αριθμοί: 1000 από 10.000 μάθημα 16. Οδηγίες: Έλα εδώ μάθημα 17. Οδηγίες: Κάτω από την αίθουσα μάθημα 18. Οδηγίες: Πού; μάθημα 19. Χρώματα μάθημα 20. Άνθρωποι: Τα μέλη της οικογένειας