Ελληνικά Αγγλικά μάθημα 103 Μάθημα λεξιλόγιου

Αγγλικά :: μάθημα 103. Απασχόληση: Χρήση του Διαδικτύου

loading

λεξιλόγιο :: Αγγλικά Ελληνικά

Internet
Διαδίκτυο
Link
Σύνδεσμος
Hyperlink
Υπερ-σύνδεσμος
Internet service provider
Φορέας παροχής υπηρεσιών διαδικτύου
Network
Δίκτυο
Web site
Ιστότοπος
Web page
Ιστοσελίδα
Web page address (URL)
Διεύθυνση ιστοσελίδας (URL)
Secure web site
Ασφαλή ιστοσελίδα
Browser
Πρόγραμμα περιήγησης
Search engine
Μηχανή αναζήτησης
Secure server
Ασφαλής διακομιστής