Ελληνικά Αγγλικά μάθημα 102 Μάθημα λεξιλόγιου

Αγγλικά :: μάθημα 102. Απασχόληση: Ψάχνω για εργασία

loading

λεξιλόγιο :: Αγγλικά Ελληνικά

Do you have a working permit?
Έχετε μια άδεια εργασίας;
I have a working permit
Έχω άδεια εργασίας
I do not have a working permit
Δεν έχω άδεια εργασίας
When can you start?
Πότε μπορείτε να αρχίσετε;
I pay ten dollars an hour
Πληρώνω δέκα δολάρια την ώρα
I will pay you per week
Θα σας πληρώνω εβδομαδιαία
Per month
Ανά μήνα
Be here at 8:00 AM
Να είστε εδώ στις 8:00 π.μ.
Work ends at 4:30
Η εργασία τελειώνει στις 4:30
You have Saturdays and Sundays off
Έχετε ρεπό τα Σάββατα και τις Κυριακές
You will wear a uniform
Θα φοράτε στολή
You do it like this
Έτσι το κάνετε