Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Αγγλικά :: μάθημα 102 Απασχόληση: Ψάχνω για εργασία

Λεξιλόγιο

Έχετε μια άδεια εργασίας;
Do you have a working permit?
Έχω άδεια εργασίας
I have a working permit
Δεν έχω άδεια εργασίας
I do not have a working permit
Πότε μπορείτε να αρχίσετε;
When can you start?
Πληρώνω δέκα δολάρια την ώρα
I pay ten dollars an hour
Θα σας πληρώνω εβδομαδιαία
I will pay you per week
Ανά μήνα
Per month
Να είστε εδώ στις 8:00 π.μ.
Be here at 8:00 AM
Η εργασία τελειώνει στις 4:30
Work ends at 4:30
Έχετε ρεπό τα Σάββατα και τις Κυριακές
You have Saturdays and Sundays off
Θα φοράτε στολή
You will wear a uniform
Έτσι το κάνετε
You do it like this