Ελληνικά Αγγλικά μάθημα 101 Μάθημα λεξιλόγιου

Αγγλικά :: μάθημα 101. Απασχόληση: Αίτηση για εργασία

loading

λεξιλόγιο :: Αγγλικά Ελληνικά

I am looking for a job
Ψάχνω για δουλειά
May I see your resume?
Μπορώ να δω το βιογραφικό σας;
Here is my resume
Ορίστε το βιογραφικό μου
Are there references I can contact?
Μπορώ να επικοινωνήσω με άτομα για συστάσεις;
Here is a list of my references
Ορίστε οι συστάσεις μου
How much experience do you have?
Πόση εμπειρία έχετε;
How long have you been working in this field?
Πόσο καιρό έχετε εργαστεί σε αυτόν τον τομέα;
3 years
3 χρόνια
I am a high school graduate
Είμαι απόφοιτος λυκείου
I am a college graduate
Είμαι απόφοιτος κολεγίου
I am looking for a part time job
Ψάχνω για εργασία μερικής απασχόλησης
I would like to work full time
Θα ήθελα να εργαστώ σε εργασία πλήρους απασχόλησης
Do you offer health insurance?
Παρέχετε ασφάλιση υγείας;
Yes, after six months of working here
Ναι, μετά από έξι μήνες εργασίας εδώ