Ελληνικά Αγγλικά μάθημα 100 Μάθημα λεξιλόγιου

Αγγλικά :: μάθημα 100. Γραφείο: Έπιπλα

loading

λεξιλόγιο :: Αγγλικά Ελληνικά

Table
Τραπέζι
Wastepaper basket
Καλάθι αχρήστων
Chair
Καρέκλα
Loudspeaker
Μεγάφωνο
Flag
Σημαία
Is this his desk?
Αυτό είναι το γραφείο του;
Message
Μήνυμα
Lamp
Λάμπα
Light
Φως