Ελληνικά Αγγλικά μάθημα 99 Μάθημα λεξιλόγιου

Αγγλικά :: μάθημα 99. Γραφείο: Γραφείο

loading

λεξιλόγιο :: Αγγλικά Ελληνικά

I am looking for a stapler
Ψάχνω για ένα συρραπτικό
Thumbtack
Πινέζα
Pencil
Μολύβι
Book
Βιβλίο
Paper
Χαρτί
Notebook
Σημειωματάριο
Slides
Διαφάνειες
Calendar
Ημερολόγιο
Tape
Ταινία
I need to find a map
Πρέπει να βρω ένα χάρτη