Ελληνικά Αγγλικά μάθημα 98 Μάθημα λεξιλόγιου

Αγγλικά :: μάθημα 98. Γραφείο: Προμήθειες

loading

λεξιλόγιο :: Αγγλικά Ελληνικά

Where are the scissors?
Πού είναι το ψαλίδι;
Pencil sharpener
Ξύστρα
Paperclip
Συνδετήρας
I need a pen
Χρειάζομαι ένα στυλό
Writing pad
Σημειωματάριο
Ruler
Χάρακας
Envelope
Φάκελος
Stamp
Σφραγίδα
Glue
Κόλλα
Eraser
Γόμα