Ελληνικά Αγγλικά μάθημα 97 Μάθημα λεξιλόγιου

Αγγλικά :: μάθημα 97. Γραφείο: Εξοπλισμός

loading

λεξιλόγιο :: Αγγλικά Ελληνικά

Fax machine
Συσκευή φαξ
Photocopier
Φωτοτυπικό μηχάνημα
Telephone
Τηλέφωνο
Typewriter
Γραφομηχανή
Projector
Προβολέας
Computer
Υπολογιστής
Screen
Οθόνη
Is the printer working?
Λειτουργεί ο εκτυπωτής;
Disk
Δίσκος
Calculator
Αριθμομηχανή