Ελληνικά Αγγλικά μάθημα 95 Μάθημα λεξιλόγιου

Αγγλικά :: μάθημα 95. Γιατρός: Μιλώντας με το γιατρό

loading

λεξιλόγιο :: Αγγλικά Ελληνικά

Do you have crutches?
Έχετε πατερίτσες;
Sprain
Εξάρθρωση
You broke a bone
Σπάσατε κόκαλο
I need medicine for the pain
Χρειάζομαι φάρμακο για τον πόνο
I do not have high blood pressure
Δεν έχω υψηλή αρτηριακή πίεση
I am pregnant
Είμαι έγκυος
I have a rash
Έχω εξάνθημα
The cut is infected
Το τραύμα είναι μολυσμένο
Look at this bruise
Κοίτα αυτή τη μελανιά
Flu
Γρίπη
I have a cold
Έχω κρυολόγημα
I have chills
Έχω ρίγη
Where does it hurt?
Που πονάει;
Everywhere
Παντού
How long have you felt this way?
Πόσο καιρό αισθάνεστε έτσι;
I have felt this way for 3 days
Αισθάνομαι έτσι για 3 μέρες
Are you taking any medication?
Παίρνετε κάποιο φάρμακο;
Yes, for my heart
Ναι, για την καρδιά μου