Ελληνικά Αγγλικά μάθημα 93 Μάθημα λεξιλόγιου

Αγγλικά :: μάθημα 93. Γιατρός: Άρρωστος

loading

λεξιλόγιο :: Αγγλικά Ελληνικά

I need to see a doctor
Πρέπει να δω γιατρό
Is the doctor in the office?
Είναι ο γιατρός στο ιατρείο;
I don’t feel well
Δεν αισθάνομαι καλά
I am sick
Είμαι άρρωστος
I have a stomach ache
Έχω ένα πόνο στο στομάχι
I have a head ache
Έχω πονοκέφαλο
Lay down
Ξαπλώστε
I need to lay down
Πρέπει να ξαπλώσω
My throat hurts
Πονάει ο λαιμός μου
I feel nauseous
Αισθάνομαι ναυτία
I have an allergy
Έχω αλλεργία
I have diarrhea
Έχω διάρροια
I am dizzy
Ζαλίζομαι
I have a migraine
Έχω ημικρανία