Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Αγγλικά :: μάθημα 92 Διακοπές: Στην χώρα

Λεξιλόγιο

Εντός χώρας
In the country
Πεδίο
Field
Σιταποθήκη
Barn
Αγρόκτημα
Farm
Αγρότης
Farmer
Τρακτέρ
Tractor
Ο ουρανός είναι όμορφος
The sky is beautiful
Υπάρχουν τόσα πολλά αστέρια
There are so many stars
Έχει πανσέληνο
It is a full moon
Αγαπώ τον ήλιο
I love the sun