Ελληνικά Αγγλικά μάθημα 92 Μάθημα λεξιλόγιου

Αγγλικά :: μάθημα 92. Διακοπές: Στην χώρα

loading

λεξιλόγιο :: Αγγλικά Ελληνικά

In the country
Εντός χώρας
Field
Πεδίο
Barn
Σιταποθήκη
Farm
Αγρόκτημα
Farmer
Αγρότης
Tractor
Τρακτέρ
The sky is beautiful
Ο ουρανός είναι όμορφος
There are so many stars
Υπάρχουν τόσα πολλά αστέρια
It is a full moon
Έχει πανσέληνο
I love the sun
Αγαπώ τον ήλιο