Ελληνικά Αγγλικά μάθημα 89 Μάθημα λεξιλόγιου

Αγγλικά :: μάθημα 89. Διακοπές: Κατοικίδια ζώα

loading

λεξιλόγιο :: Αγγλικά Ελληνικά

Animals
Ζώα
Do you have a dog?
Έχετε σκυλί;
I am allergic to cats
Είμαι αλλεργικός στις γάτες
I have a bird
Έχω ένα πουλί
Rabbit
Κουνέλι
Hen
Κότα
Rooster
Πετεινός
Horse
Άλογο
I like horses
Μου αρέσουν τα άλογα
Chicken
Κοτόπουλο
Pig
Χοίρος