Ελληνικά Αγγλικά μάθημα 87 Μάθημα λεξιλόγιου

Αγγλικά :: μάθημα 87. Διακοπές: Χρειάζομαι

loading

λεξιλόγιο :: Αγγλικά Ελληνικά

I need to go for a walk
Πρέπει να πάω μια βόλτα
I am going for a walk
Πάω βόλτα
I don’t need to watch television
Δεν χρειάζεται να δω τηλεόραση
I don’t need to watch the movie
Δεν χρειάζεται να δω την ταινία
I need to use the computer
Πρέπει να χρησιμοποιήσω τον υπολογιστή
I need to cross the street
Πρέπει να διασχίσω το δρόμο
I need to spend money
Πρέπει να ξοδέψω χρήματα
I need to send it by mail
Πρέπει να το στείλω με e-mail
I need to stand in line
Πρέπει να περιμένω στην ουρά
I don’t need to deposit money into the bank
Δεν χρειάζεται να καταθέσω χρήματα στην τράπεζα