Ελληνικά Αγγλικά μάθημα 86 Μάθημα λεξιλόγιου

Αγγλικά :: μάθημα 86. Διακοπές: Τι μου αρέσει να κάνω

loading

λεξιλόγιο :: Αγγλικά Ελληνικά

I like to take pictures
Μου αρέσει να παίρνω φωτογραφίες
I like to play the guitar
Μου αρέσει να παίζω την κιθάρα
I don’t like to knit
Δεν μου αρέσει να πλέκω
I don’t like to paint
Δεν μου αρέσει να ζωγραφίζω
I like to read
Μου αρέσει να διαβάζω
I don’t like to make model airplanes
Δεν μου αρέσει να κάνω μοντέλα αεροπλάνων
I like to listen to music
Μου αρέσει να ακούω μουσική
I like to collect stamps
Μου αρέσει να συλλέγω γραμματόσημα
I don’t like to sing
Δεν μου αρέσει να τραγουδάω
I like to draw
Μου αρέσει να ζωγραφίζω