Ελληνικά Αγγλικά μάθημα 79 Μάθημα λεξιλόγιου

Αγγλικά :: μάθημα 79. Τρόφιμα: Ποσότητες και δοχεία

loading

λεξιλόγιο :: Αγγλικά Ελληνικά

Bottle
Μπουκάλι
Jar
Δοχείο
Can
Κουτί
Box
Κουτί
Sack
Τσουβάλι
Bag
Τσάντα
A little more
Λίγο περισσότερο
More
Περισσότερο
A portion
Ένα τμήμα
A little
Λίγο
Too much
Πάρα πολύ